IL-KOABITAZZJONI F’MALTA

Sottomissjonijiet mill-Moviment ta’ Kana bħala kontribut għall-konsultazzjoni mnieda mill-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili

  1. OSSERVAZZJONI ĠENERALI

Kull persuna, ikun xi jkun l-istat tiegħu jew tagħha, għandha tiġi trattata b’rispett u b’dinjità. Mil-lat ċivili, huwa għalhekk dmir ta’ kull leġislatur, li jirregola d-drittijiet u l-obbligi bejn persuni f’forom differenti ta’ relazzjonijiet, bħalma huma il-koabitazzjoni, l-unjoni ċivili u ż-żwieġ. Continue reading “IL-KOABITAZZJONI F’MALTA”