Il-Pitma!  

Patri Mario Attard OFM Cap

Abbli tafu. U tafha. U meta tarah jew taraha, imsarnek jinżlu direttament f’saqajk. U jaf ikollok seba’ mitt sena sabiex jgħib u tgħib minn quddiemek!

Iħobb kollox eżatt! Ħa ngħidu hu ħa, la ġiet hekk! “Ara fejn tpoġġi dik!” “U fejn tagħmel l-oħra!” “Timxix l’hemm!” “Għadni kemm imsaħt u terġa’ ittappanhuli!” “U ara tgħaddili minn nofs!” “Għaliex, jekk tagħmel hekk, nifqa’ kullimkien bl-għajjat!” “Huwa jiena hu li naħsel Sur So and So!” “U int hemm! Tara t-tablet! Inkella dik il-kaxxa tat-televiżjoni! Hekk sew eh! Jiena nitbagħal u int tixxaħxaħ!” Continue reading “Il-Pitma!  “