Fount of All Mercy

 Fr Mario Attard OFM Cap

Today is the Solemnity of Pentecost! It is the day when the Holy Spirit descended upon a frightening Church who, in John’s gospel, is aptly described as one who is sheltering herself with “doors being shut … for fear of the Jews” (John 20:19).

The Lukan account, as found in the Book of Acts, gives a different picture of the expectant Church. It shows that up till thetime of Pentecost the Church was busy in ordering her hierarchical structure in view of the universal ministry Jesus entrustedto her before he ascended into heaven. In fact the Book of Acts tells us that after “the brethren (the company of persons was in all about a hundred and twenty)” (Acts 1:15) “prayed” (verse 24) and “cast lots for them” (Matthi’as and Joseph called Barsab’bas, who was surnamed Justus) (verse 26) Matthi’as was chosen to take the place of Judas and “was enrolled with theeleven apostles” (verse 26). Continue reading Fount of All Mercy

Tidħolx ħdejh!

Patri Mario Attard OFM Cap

Qiegħdin ngħixu f’dinja sabiħa. Imma, fl-istess ħin, midinba. Id-dgħjufija tad-dnub inġorruha ilkoll. Jien l-ewwel wieħed. Għaliex bniedem bħalkom.

Nafu li fostna hawn tgħix il-grazzja ta’ Alla. Ninnutaw bil-qlub ġenerużi li hawn madwarna. Mhux sempliċiment l-għaliex il-ġabriet tal-Milied qiegħdin iwaqqfu r-records. Allaħares il-grazzja titkejjel minn hekk biss. Għalkemm dan hu tajjeb il-karità trid tkun is-sena kollha. Staqsi lill-istituti. Fil-Milied it-tfal ikunu fully booked bl-appantumenti. Issa ġew mistiedna l’hawn. Imbagħad ġew mistiedna l’hemm. Imma x’jiġri fil-jiem tas-sajf, fejn ħafna jaqbdu t-triq għall-ajruport ħa jsifru jew imorru fil-post tal-villeġġatura tagħhom? X’isir minnhom it-tfal anqas ixxurtjati minna? Naħsbu fihom bħalma naħsbu fil-jiem tal-Milied? Jew inħalluhom fl-istituti tagħna u nserrħu l-kuxjenza li hemm min jistedinhom basta mhux aħna? Mela, taqbel miegħi li l-karità mhux biss għandha issir imma li ssir l-aktar meta ma jkunx peak season għaliha li ssir. Bħalma, ngħidu aħna, fis-sajf. Continue reading Tidħolx ħdejh!

Faqar u Ħniena

19. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 18 ta’ Mejju 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nixtieq nieqaf magħkom fuq il-parabbola ta’ l-għani u l-fqajjar Lazzru. Il-ħajja ta’ dawn iż-żewġ persuni donnha miexja fuq żewġ binarji paralleli: il-kundizzjonijiet ta’ ħajjithom huma opposti għal xulxin u fl-ebda komunikazzjoni bejniethom. Il-bieb tad-dar ta’ l-għani dejjem magħluq għall-fqir, li jinxteħet hemm barra, ifittex x’jiekol miż-żejjed li jaqa’ minn fuq il-mejda ta’ l-għani.

Continue reading Faqar u Ħniena