Gideb u disfatti!

Patri Mario Attard OFM Cap

“U mur ara! Gidba għall-bżonn m’hiex dnub! Mhux white lie?” Veru! Mitt darba u elf! Imma dejjem lie jew gidba tibqa’. Mhux hekk?

Il-gidba velenuża l-għaliex tnaqqar il-fiduċja. Mela qabel kont nafdak l-għaliex ngħidlek kollox. Sal-inqas għomma li kien ikolli fuq l-istonku. U kont nafdak l-għaliex fik kont nara ħabib u ħabiba. Kont inqisek b’waħda u b’wieħed mill-familja stess. Imma mbagħad qbattek tigdibli. U weġġajt. L-għaliex li kieku kien ċikku l-poplu kont ngħid: “U ija! Ħallieha! Tgħaddi mal-oħrajn! Imma proprju int li kont taf b’kull xagħra u sufa li għandi?” Continue reading “Gideb u disfatti!”