Waqt li … 

Patri Mario Attard OFM Cap

Minn barra li nħobb insejħilha minn qalbi, għaliex tassew inħobbha, il-Ktieb tal-kotba, il-Bibbja nħobb ukoll inqisha bħala l-Ktieb tas-Sorpriżi. U veru tafux! Għaliex aktar mal-Mulej iniżżilni fiha aktar niskopri dawn is-sorpriżi li jimlewni b’ferħ u fejqan kbir!

Mela isimgħu b’din is-sorpriża. U araw intom jekk tagħmilx tabiħaqq sens! Dan l-aħħar kont qed nisma’ lezzjoni mill-isbaħ fuq is-silta meħuda minn Mattew 28:16-20. Il-kelliem, espert fil-materja, qal xi ħaġa li fetħitli jew aħjar ikkonfermatli orizzont kbir f’ħajti. Continue reading Waqt li …