L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku

Nhar it-Tlieta 31 ta’ Mejju 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa tas-Solennità Titulari taż-Żjara ta’ Sidtna Marija lil Eliżabetta u l-200 Anniversarju mit-twaqqif tal-Knisja bħala Bażilika. Il-Quddiesa ġiet iċċelebrata fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, il-Belt Valletta.

Continue reading “L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku”