Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap, Ġenerali > Lanqas biss jiġu jarawni!inn

Lanqas biss jiġu jarawni!inn


Patri Mario Attard OFM Cap

L-isptar! Ir-rejaltà tal-ħajja. Kollox sew! Mhijiex biss mard. Imma l-mard żgur li jilgħab parti kbira minnha!

Tidħol. Tgħaddi. Minn sala għall-oħra. Nies li jwaqqfuk. Iridu jkellmuk. Għaliex muġugħin. Iridu min jismagħhom. Anki jekk ma tkun ħa ssolvilhom xejn. L-għaliex ċertu problemi Alla tal-impossibbli biss irid ikun biex isibilhom tarfhom u jħoll il-kobba tagħhom. Imma xorta jwaqqfuk. Għaliex il-poplu tagħna, minkejja l-bidliet li qed jgħaddi minnhom, lill-Mulej iridu. U anki min jippreżentah jasal li jaċċettah ukoll. Jekk il-persuna tkun umli. Mimlija sabar. U tipprova tidħol fiż-żarbuna tal-persuna li qed tbati.

Għadni niftakar. Ma nistax ninsieh. Jum minnhom nidħol f’sala. U waqt li kont għaddej insellem u nitħaddet mal-pazzjenti leħnu ma stajtx ma nisimgħux. “Għandi t-tfal u lanqas biss jiġu jarawni! Qiegħed hawn, mormi!” Ma ngħidilkomx x’qal iżjed. Mhux importanti. Il-Mulej jaf l-uġiegħ tremend li dan il-missier kien għaddej minnu. U daqskemm beka biki ta’ qsim il-qalb raġel ieħor li kien ħdejh ma setax ma jgħidx il-kelma: “Għandek raġun!”

Ħbieb tiegħi din hija r-rejaltà! Fl-istorja tiegħu pajjiżna għamel u għadu jagħmel kisbiet importanti. Kisbiet li jagħmlulu ġieħ. Imma x’jiswa dan kollu jekk qalbna ma toħroġx għall-morda tagħna? L-aktar jekk dawn ikunu l-istess ommijietna u missirijietna? Ġara x’ġara fil-passat, inkella fil-preżent, kif nista’ jien immur nitfa’ rasi fuq l-imħadda u niftakar li għandi ommi u missieri l-isptar u ma mmurx narahom?

Meta l-ġenituri jiġu feruti mill-ulied l-uġiegħ iħossuh doppju! Ajma! L-aktar l-ommijiet! Li, għal disa’ xhur, ikunu ġarrew lil uliedhom f’ġufhom. Nerġa’ ngħid, għaliex importanti, jkollu xi jgħid kulħadd. Aħna nħokku ma’ xulxin. U meta nħokku ovvja li se nniggżu wieħed lil ieħor. Waħda lil oħra. B’daqshekk imma ma jfissirx li se nibqgħu nżommu fil-komma għal xulxin ħajjitna kollha! Ma jistax ikun li f’din il-ħajja, fejn illum hawn u għada le, fejn is-saħħa taf tmur lura bħall-granċ f’ħakka t’għajn, nibqgħu nżommu fil-komma!

Din tal-komma ma tagħmilx sens! Jekk hemm xi ħadd li kellu jżommilna fil-komma huwa l-Mulej innifsu. Tgħidlix li ma offendejtux għax ngħidlek “giddieb” u “giddieba”. Bħalma ngħid hekk lili nnifsi l-ewwel wieħed. U anqas jekk veru li ma offendejtu qatt il-fatt stess li twelidt imċappas bid-dnub u bix-xewqa għall-ħażen diġà hija offiża kbira għall-Mulej. Irrilevanti jekk m’għandekx tort. Fil-fatt Salm 51 jgħid hekk: “Ara, jiena ssawwart fil-ħtija, u fid-dnub nisslitni ommi” (S 51:7). Ċar! Issawwart u tnissilt fid-dnub.

U, minkejja dan, il-Missier bagħat lil Ibnu biex jitnaxxar ma’ Salib għalija. U ġie minxur għeri. Mingħajr kmiem! Issa quddiem din ir-rejaltà daqshekk qawwija kemm se nibqa’ inżomm ġo qalbi? Ħa nħalli lill-missieri u l-ommi hekk, waħedhom? Biex iħossuhom mormija? U, bl-attitudni ta’ “x’jimpurtani” tiegħi, inġagħlhom iħossuhom żibel? La issa ħarġet il-kelma?

Le ta! Irrid nasal wasla sal-isptar jew fejn qiegħdin rikoverati u mmur inżurhom! Qabel ikun tard wisq! Għax il-fjuri meta nkunu ħajjin nistgħu nagħtuhom lil xulxin! Wara nini nini ħafna biki u taparsi serħan mir-rimors tal-kuxjenza.

Ismagħha l-għajta ta’ ommok u ta’ missierek. “Ejja arani ibni! Binti!” Insa’! Itfa’ l-passat wara spallejk! Aqbad iċ-ċwievet tal-karozza u asal wasla sal-isptar żurhom. Qed ngħidlek dan ta’ ħabib! Anzi, ta’ ħuk. Ta’ Malti bħalek!

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: