Home > Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta > Il-Beatitudnijiet huma l-boxxla tal-ħajja nisranija

Il-Beatitudnijiet huma l-boxxla tal-ħajja nisranija


It-Tnejn 6 ta’ Ġunju 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Nimxu fuq il-Beatitudnijiet u ngħejxuhom għax huma l-boxxla tan-nisrani li turih it-triq tal-ħajja tajba. Din hi l-istedina li għamel il-Papa Franġisku dalgħodu waqt l-omelija fid-Dar Santa Marta.

 

Il-Papa wissiena biex noqgħodu attenti li ma niżolqux fit-tliet tarġiet tal-ħajja “anti-kristjana” l-idolatrija tal-flus, il-vanità u l-egoiżmu.

Biex ma jitilfux it-triq tal-fidi l-insara għandhom boxxla li turihom id-direzzjoni eżatta: il-Beatitudnijiet. Jekk ma jagħtux każ ta’ dawn ir-rottot ifisser li jistgħu jiżolqu fuq it-tliet tarġiet tal-idolatrija tal-egoiżmu, l-idolatrija tal-flus, il-vanità, iħossu qalbhom imxabba’ u daħqanin għax sodisfatti bihom infushom waqt li jinjoraw lill-oħrajn.

Minn dil-paġna tal-Vanġelu ta’ Mattew li fiha Ġesù jgħallem lill-folla bid-Diskors ċelebri tal-Muntanja, il-Papa ħareġ xi riflessjonijiet.

Ġesù għallimhom il-liġi l-ġdida li ma tħassarx l-antika imma ġġibha għall-perfezzjoni għax twassalha għall-milja tagħha. Din hi l-liġi l-ġdida li aħna nsejħula “Beatitudnijiet”. Hi l-liġi l-ġdida tal-Mulej għalina. Il-gwida tar-rotta, tal-mixja, huma t-tmun tal-ħajja nisranija, li jmexxu ‘l quddiem il-ħajja nisranija tagħna.

Il-Papa Franġisku kompla l-omelija billi żied dak li jikkunsidra l-Evanġelista Luqa fir-rakkont tal-Beatitudnijiet tiegħu. Jiġifieri l-lista ta’ dawk li jsejħilhom “l-erba’ ħewjjeġ ħżiena”. Ħażin għall-għani, għal min hu mxabba’, għal dak li jidħak, għal dak li kulħadd ifaħħru.

Il-Papa fakkar li hu tenna bosta drabi li l-ġid hu tajjeb fih innifsu, imma dak li jagħmel il-ħsara hu r-rabta mal-għana, għax isir idolatrija.

Din hi l-anti liġi, il-boxxla żbaljata. Hi ħaġa kurjuża li dawn it-tliet tarġiet iwasslu lejn it-telfien daqskemm il-Beatitudnijiet imexxuna ‘l quddiem fil-ħajja tagħna.

Dawn it-tliet tarġiet li jwasslu għat-telfien huma il-kilba għall-ġid, għax inħossu li ma jkollna bżonn ta’ xejn. Il-vanità, li kulħadd ifaħħarni, inħossni importanti, inċensat… u naħseb li jien ġust…mhux bħal dak u bħall-ieħor…. Niftakru fil-parabbola tal-Fariżew u l-pubblikan: Irroddlok ħajr għax jien mhux bħal dak…..
Imma grazzi Mulej.. li jien Kattoliku tajjeb, mhux bħal ġâr tiegħi………..it-tieni hi l-vanità.

It-tielet hi s-suppervja, li biha nħossuna mxebbgħin, dejjem bid-daħk li jagħlqilna qalbna.

Mill-Beatitudnijiet kollha Franġisku għażel waħda, li forsi mhix il-qofol ta’ kollox, imma li ġġiegħlna naħsbu sew: Ħenjin ta’ qalbhom ħelwa: il-manswetudni.

U Ġesù qed jgħidlek: tgħallem minni għax jien qalbi tajba, umli. Il-qalb umli hi stil ta’ ħajja li tqarreb ħafna lejn Ġesù. Iżda l-atteġġjament kuntrarju dejjem iġib miegħu għedewwa, gwerrer.. tant affarijiet koroħ li jiġru ta’ kuljum.

Il-manswetudni mhix dgħufija, le: hija xi ħaġa oħra. Biha nifhmu fil-fond ħafna il-kobor ta’ Alla, hija adorazzjoni.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: