Nitolbu għall-għedewwa tagħna: din hi l-perfezzjoni tal-ħajja nisranija

It-Tlieta, 14 ta’ Ġunju 2016: Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Dalgħodu l-Papa Franġisku għamel riflessjoni dwar is-silta tal-Vanġelu li fiha Ġesù jħeġġeġ lid-dixxipli biex ikunu perfetti bħal Alla li jtella’ x-xemx fuq il-ħżiena u fuq it-tajbin.

Continue reading Nitolbu għall-għedewwa tagħna: din hi l-perfezzjoni tal-ħajja nisranija

Idendlu! Iddendlu!

Patri Mario Attard OFM Cap

Jaf bih kulħadd. Għax kulħadd għandu. U li kieku ma jridx jammetti li m’għandux lanqas jista’. Biżżejjed għalih jipprova jtella’ jdejh ftit ‘il fuq. Biex jintefa’ jaħseb. Hemm isibu! Iħossu! Ikun f’idejh! Irid u ma jridx.

Geddumu! Tista’ timmaġina wiċċ mingħajr geddum? Hawn min geddumu żgħir. U allura wiċċu għandu ċertu bixra. Oħrajn geddumhom Alla jbierek! Jikinsu minn fejn jgħaddu! Imma, ngħid jien, b’daqshekk din għandha tkun problema? Għandhom xi kontroll fuq il-bixra ta’ wiċċhom x’kull waħda? Bil-qawwa kollha ngħid: LE! U nsostni dan il-punt l-għaliex kulħadd kif ġie maħluq. Għalhekk sabiħ li min iħobbhom b’geddumhom żgħir. Min dawk ta’ geddumhom insomma. U min dawk ta’ Alla jbierek! Intant … Continue reading Idendlu! Iddendlu!

Sejħulha “Sultana tal-Familja”

Madonna Ta’ Pinu, April-Ġunju 2016, Nru 177

Il-ħarġa ta’ April-Ġunju 2016 tar-rivista Madonna Ta’ Pinu għandha bħala tema tagħha t-titlu “Sultana tal-Familja”, li San Ġwanni Pawlu II fl-1995 kien żied mal-Litanija Lawretana u l-Papa Benedittu XVI, fiż-żjara tiegħu f’Malta fl-2010, irrakkomanda biex bih insejħu lill-Madonna Ta’ Pinu. Continue reading Sejħulha “Sultana tal-Familja”