Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap, Ġenerali > Idendlu! Iddendlu!

Idendlu! Iddendlu!


Patri Mario Attard OFM Cap

Jaf bih kulħadd. Għax kulħadd għandu. U li kieku ma jridx jammetti li m’għandux lanqas jista’. Biżżejjed għalih jipprova jtella’ jdejh ftit ‘il fuq. Biex jintefa’ jaħseb. Hemm isibu! Iħossu! Ikun f’idejh! Irid u ma jridx.

Geddumu! Tista’ timmaġina wiċċ mingħajr geddum? Hawn min geddumu żgħir. U allura wiċċu għandu ċertu bixra. Oħrajn geddumhom Alla jbierek! Jikinsu minn fejn jgħaddu! Imma, ngħid jien, b’daqshekk din għandha tkun problema? Għandhom xi kontroll fuq il-bixra ta’ wiċċhom x’kull waħda? Bil-qawwa kollha ngħid: LE! U nsostni dan il-punt l-għaliex kulħadd kif ġie maħluq. Għalhekk sabiħ li min iħobbhom b’geddumhom żgħir. Min dawk ta’ geddumhom insomma. U min dawk ta’ Alla jbierek! Intant …

Imma geddum ieħor nistgħu iva nikkontrollawh. Nistgħu nkunu konxji tiegħu. Nistgħu nsibu l-għajnuna biex niġu mgħejjuna ħa nrażżnuh. Hawn min iħobb idendlu fuq ħaġa ta’ xejn. Emmnuni! Ma tkun għedtlu xejn! Forsi tkun tbissimtlu. Jew għedtilha sempliċiment: “Kif int?” U ma tkunx tbissima! Ma tkunx kif int! Għax tipprova iġġibek dak li m’intix. Ommi Mà kemm tibda’ taqlagħlek! B’dak li għandek, m’għandikx u b’dak li għad ikollok. U jekk ma jkollokx tibżax issiblek minn fejn ikollok!

Din hija l-istorja tal-ħafna qrusa li nippermettu bejnietna. Storja ta’ qsim il-qalb mill-kbar nett. Storja li ttaqqal il-ħajjiet tagħna. M’hu sabiħ xejn li jkollok persuni jduru miegħek li jdendluh għal kull ħaġa ta’ xejn. Li ma tistax tiftaħ ħalqek għaliex malajr tiġik agħar. Forsi għalhekk f’pajjiżna l-ħajja soċjali tagħna ma’ xulxin saret tant tqila. Sirna wisq nieħdu għalina. Fit-tfittxija bla sens tagħna biex nipperfezzjonaw ħajjitna aktar morna lura l-għaliex tlifna l-ħila li nidħku bina nfusna. Qed nieħdu wisq bis-serjetà lilna nfusna. Issa din mhix kwistjoni ta’ galbu tafux. L-għaliex anki l-galbu, fl-estremità tiegħu, iwassal għall-mard. Fil-ħajja l-felix culpa, il-ħtija ħienja, hija barka! Barka l-għaliex l-iżball jagħmilna bnedmin u mhux robots!

U int min qallek li ma’ min idendlu ma issirx int ukoll robot? Xi dwejjaq! Ma tkun tista’ tagħmel u tgħid xejn li ma jmurx jieħu għalih? Din ħajja? Tgħidlix li ma tħossx l-infern madwarek! Ajma x’toqol tal-biża’ jkun hemm idur ma’ min jieħu għalih fuq xejn! Uħud jgħidulek li jkunu għadhom tfal. Ma jkunux immaturaw. Biss ma naħsibx li t-tfal jibqgħu jżommu daqshekk f’qalbhom daqskemm iżommu dawk li jdendluh u jħalluh imdendel! Naħseb li taħsbu bħali li dak li jkun, wara li jkun dendlu u jibqa’ mdendel, żgur li jkun fetaħ il-bieb għall-ispirtu ħażin tar-riżentiment. Isimgħu! Arah! Lanqas saħħa jkellmek u jkellimni m’għandu! Mela x’għandu?

Għadu jimraħ fuq il-weġgħa. Għadu jfissidha u jħalliha tikkankrah kollu kemm hu. Tikkankralu moħħu l-għaliex issa kull ilma jibda’ jaħsbu misħun. Tikkankralu diskorsu l-għaliex jibda’ jwieġeb b’rabja għal kull xejn. Tibda’ tikkankarlu qalbu l-għaliex iva, u rridu nammetuha, jibda’ bil-mod il-mod isir jobgħod. Jumbra. Jaqta’ fil-laħam il-ħaj. Jikteb fil-Black Book. Jingassa. U joħloq il-listi tal-wanted u l-unwanted.

Ma nixtieqx inkun fl-istonku ta’ min idendlu għal kull xejn u jħallih imdendel. Lanqas fil-qalb tiegħu ma rrid inkun. Min jaf xi ħruq ta’ stonku ikollu ħtija tal-aċtu li jkun hemm jiġri fl-istonku tiegħu? U mela r-rabja mhux ittekiljata mhux aċtu tagħmel lill-istonku? Inkella dik il-qalb li dejjem irrabjata qishiex żiemel tal-ġiri daqskemm tibda’ tħabbat? Ismagħha xi tlebbet! Minn kemm ili ħdejk għadha ma waqfitx!

Il-ħajja qasira wisq biex ngħixu bir-riżentimenti. F’ħajjitna imġieba bħal din, li tkissirna, irridu naqtgħulha linja. Ejjew naħfru. U, iva, ninsew! Tgħidlix għax it-tali qal li taħfer iva u tinsa’ le. L-għaliex meta nerġa’ niftakar x’għamluli nista’ ngħid lil Ġesù: “Mulej nagħtik il-memorja ta’ din l-esperjenza kerha li ġarrabt u int agħtini l-paċi tiegħek f’moħħi”. Taħsbu intom li Ġesù mhux kapaċi jfejjaqli l-memorja tiegħi? Jekk nagħtih iċ-ċans, jekk inkun irrid, dan il-fejqan iwettqu żgur!

Ħbieb, ejjew ma norbtu qalbna ma’ ĦADD u ma’ XEJN. Ħlief ma’ Ġesù. Hekk ma jkollniex għalfejn indendluh!…

Għax fuqhiex ma jkollniex!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: