Il-ħniena hi dawl

23. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 15 ta’ Ġunju 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Darba Ġesù, hu u dieħel Ġeriko, għamel miraklu meta radd lura d-dawl lil wieħed agħma li kien qed jittallab fit-triq (ara Lq 18:35-43). Il-lum nixtiequ nifhmu iżjed it-tifsira ta’ dan is-sinjal biex inħalluh imiss direttament lil qalbna. L-evanġelista Luqa jgħid li dak l-agħma kien bil-qiegħda jittallab mal-ġenb tat-triq (ara v. 35).

Continue reading Il-ħniena hi dawl