Inħarsu fil-mera qabel niġġudikaw lil ħaddieħor

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnejn 20 ta’ Ġunju 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Qabel ma niġġudikaw għandna nħarsu lejn il-mera biex naraw kif ninsabu aħna. Waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku għamel l-aħħar omelija qabel il-waqfa għas-sajf.

 

Il-Qdusija Tiegħu saħaq li d-differenza bejn il-ġudizzju tagħna u dak ta’ Alla mhix l-omnipotenza imma l-ħniena.

Alla biss jista’ jiġġudika. Għalhekk jekk ma rridux min jiġġudika lilna, lanqas aħna m’għandna niġġudikaw lil ħaddieħor. Il-Papa Franġisku kien qed jagħmel riflessjoni fuq is-silta tal-Vanġelu fil-liturġija tal-lum. Huwa osserva li lkoll kemm aħna rridu li fil-jum tal-ġudizzju l-Mulej iħares lejna bil-ħniena, jinsa tant affarijiet koroh li għamilna tul ħajjitna.

Għalhekk, jekk int il-ħin kollu tiġġudika lill-oħrajn, wissa l-Papa, bl-istess kejl tkun iġġudikat int. Għalhekk il-Mulej jistedinna biex inħarsu fil-mera.

Inħares fil-mera mhux biex nagħmel il-make-up ħalli t-tikmix ma jidhirx. Le, le u le, mhux dak il-parir li jtina! Ħares lejn il-mera biex tara lilek innifsek kif int. ‘Għaliex tara t-tibna f’għajn ħuk u ma tarax it-travu li għandek f’għajnek?’

Jew, kif tista’ tgħid lil ħaddieħor: ħa nneħħilek it-tibna minn għajnek, filwaqt li f’tiegħek hemm travu? U kif jarana Alla meta aħna nagħmlu dan? Hemm kelma waħda biss: ‘ipokriti’.  L-ewwel neħħi t-travu minn għajnek, u b’hekk tkun tista’ tara aħjar biex tneħħi t-tibna minn għajn ħuk.

Il-Mulej, qal il-Papa, jirrabja xi ftit b’dan, isejħilna ‘ipokriti’ għax inqiegħdu lilna nfusna minfloku. L-istess għamel is-serpent lil Adam u Eva, osserva l-Papa: ‘Jekk tieklu minn dis-siġra ssiru bħalu.’ Adam u Eva riedu jeħdulu postu.

Għalhekk il-ġudizzju hu tant ikrah! Il-ġudizzju huwa għal Alla biss! Aħna għandna jkollna mħabba u komprensjoni, u nitolbu għall-oħrajn meta naraw li hemm  affarijiet mhux sejrin tajjeb.  Nitkellmu dwarhom: ‘isma, jien qed nara hekk u hekk…,’ forsi, imma ġudizzju qatt u qatt. Jekk aħna niġġudikaw, inkunu ipokriti.

Meta niġġudikaw, żied jgħid il-Papa, inkunu qed nieħdu post Alla.  Imma l-ġudizzju tagħna hu fqir ħafna, qatt ma jista’ jkun ġudizzju veru.  U għaliex tagħna qatt ma jista’ jkun bħal ta’ Alla? Għax Alla hu omnipotenti u aħna le?  Le, qal Franġisku.  Ir-raġuni hi li l-ġudizzju tagħna hu nieqes mill-ħniena, għax meta Alla jiġġudika, jiġġudika bil-ħniena.

Ejjew illum naħsbu f’dan li qed jgħidilna l-Mulej: ‘Tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati’; u l-istess kejl li nużaw aħna biex niġġudikaw lil ħaddieħor se jintuża magħna.  U ma ninsewx inħarsu lejn il-mera qabel ma niġġudikaw.

M’għandniex inkunu ipokriti u nqiegħdu lilna nfusna minflok Alla, għax il-ġudizzju tagħna hu fqir, nieqes mill-ħniena li juża Alla biex jiġġudika lilna. Jalla l-Mulej itina l-grazzja li dan nifhmuh sewwa, temm Franġisku.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: