Għaliex għandi nżur il-morda?

Patri Mario Attard OFM Cap li huwa wieħed mill-Kappillani fl-Isptar Mater Dei, jitkellem dwar il-ħtieġa li aħna mmorru nżuru l-morda u jissuġerixxi li kif tkun l-isptar, qabel tmur ħdejn il-marid, l-ewwel tgħaddi sal-kappella u hemm titlob lil Ġesù jagħtik il-ħniena tiegħu għal dik il-persuna li tkun sejjer iżżur.