L-Arċisqof Charles J. Scicluna jamministra s-sagramenti tal-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof f’Angela House

It-Tnejn 27 ta’ Ġunju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa u amministra s‑Sagramenti tat‑Tqarbin u tal‑Griżma tal‑Isqof, lit‑tfal ta’ Angela House mmexxija mis‑Sorijiet Ursolini, fil‑Knisja Madonna ta’ Loretu, Gwardamanġa.

Continue reading L-Arċisqof Charles J. Scicluna jamministra s-sagramenti tal-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof f’Angela House

The fundamental attribute of God

Fr Mario Attard OFM Cap

In these past weeks I have been savouring the brilliant book which Cardinal Walter Kasper penned about theever actual theme of Mercy. Its title goes Mercy: The essence of the Gospel and the key to Christian life. Its rather long but straightforward title is an overt invitation for everyone to grab it and read it thoroughly and reflectively. In the upper part of this dark blueish book’s cover stands Pope Francis’ eye-catching comment: “This book has done me so much good”. Continue reading The fundamental attribute of God

Kelma ta’ Missierek!

Patri Mario Attard OFM Cap

Ibni! Binti! Forsi ma tafniex. Imma jiena kollox naf fuqek (Salm 139:1).

Naf meta tpoġġi bilqiegħdha. U meta tqum (Salm 139:2). Jiena ta’ ġewwa mal-modi ta’ mġieba tiegħek (Salm 139:3). Naf saħansitra sal-inqas xagħra f’rasek (Mattew 10:29-31). Għaliex ġejt maħluq\a fuq xbihati (Ġenesi 1:27). Fija tgħix, timxi u tista’ tkun int (Atti 17:28). Għaliex int wildti (Atti 17:28). Kont nafek qabel ġejt imnissel\imnissla (Ġeremija 1:4-5). Għażiltek meta ħejjejt il-ħolqien (Efesin 1:11-12). Ma kontx xi żball. Jiemek jinsabu miktuba fil-ktieb tiegħi (Salm 139:15-16). Jiena iffissajt iż-żmien eżatt li fih int twelidt u fejn se tgħix (Atti 17:26). Int ġejt maħluq\a b’mod tal-għaġeb (Salm 139:14). Nissiġtek f’ġuf ommok (Salm 139:13). U ħriġtek ‘il barra minn ġuf ommok fil-jum li fih twelidt (Salm 71:6). Continue reading Kelma ta’ Missierek!