Il-Wi-Fi

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-Wi-Fi. Qabża oħra kbira fil-qasam tat-tekonoloġija tal-informatika. Meravilja tal-moħħ maħluq tal-bniedem.

U bir-raġun! L-għaliex bis-saħħa ta’ wireless adapter fuq il-komputer, l-iPad jew smart phone flimkien ma’ wireless router u s-settings mitluba jkunu installati sewwa tkun tista’ tidħol fl-Internet. Illum it-tekonoloġija wireless hija imxerrda sewwa. Tant hu hekk li tista’ tkun imqabbad jew imqabbda mal-Internet kważi kullimkien. Jiġifieri fid-dar, fuq ix-xogħol, fil-libreriji, fl-iskejjel, fl-ajruporti, fil-hotels u, saħansitra f’xi wħud mir-restoranti wkoll. Imbasta tkun f’Hotspot fejn l-aċċess għal Wi-Fi isir possibbli. Continue reading “Il-Wi-Fi”