Bejn żewġ anġli!

Patri Mario Attard OFM Cap

Nistħajlek tgħidli: “Iva Patri! Int xejn ma jaħrablek?” Ma nistax ħabib! Lanqas kieku rrid ma nista’. Għax kif nista’ inħalli l-ħwejjeġ jaħarbuli minn taħt imnieħri meta hu, il-Mulej, fil-Kelma setgħana tiegħu, kontinwament ifakkarni: “F’art imwarrba mar isibu, f’deżert waħxi u bla nies. Dar miegħu u ħa ħsiebu: ħarsu bħall-mimmi ta’ għajnejh” (Dt 32:10)? Continue reading “Bejn żewġ anġli!”