Bejn żewġ anġli!

Patri Mario Attard OFM Cap

Nistħajlek tgħidli: “Iva Patri! Int xejn ma jaħrablek?” Ma nistax ħabib! Lanqas kieku rrid ma nista’. Għax kif nista’ inħalli l-ħwejjeġ jaħarbuli minn taħt imnieħri meta hu, il-Mulej, fil-Kelma setgħana tiegħu, kontinwament ifakkarni: “F’art imwarrba mar isibu, f’deżert waħxi u bla nies. Dar miegħu u ħa ħsiebu: ħarsu bħall-mimmi ta’ għajnejh” (Dt 32:10)? Continue reading Bejn żewġ anġli!

L-Arċisqof jattendi għaċ-ċerimonja ta’ gradwazzjoni ta’ Caritas Malta f’San Blas

Il-Ħamis, 8 ta’ Lulju 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna attenda għal-Lejla ta’ Gradwazzjoni ta’ persuni li temmew b’suċċess programm ta’ riabilitazzjoni mill-użu ta’ droga. Din iċ-ċerimonja bit-tema ‘Ħajjin mill-Ġdid’ saret f’San Blas u ġiet organizzata mill-entità tal-Knisja ‘Caritas Malta’. Continue reading L-Arċisqof jattendi għaċ-ċerimonja ta’ gradwazzjoni ta’ Caritas Malta f’San Blas