Il-ħsieb

Patri Mario Attard OFM Cap

Dak li jagħmel bniedem bniedem. Dak li jerfa’ lill-bniedem ‘il fuq minn dak li hu materjali. Ħafna ‘l fuq minn dak li hu sempliċiment stimolu u tweġiba għal dak l-istimolu. Bħalma jiġri, wara kollox, fid-dinja annimaleska.

Il-bniedem, għax imdawwal bi ħsibijietu, jista’ imbagħad jindirizza aħjar lir-rieda tiegħu. Din hija xi ħaġa li l-annimali m’għandhomx. Għadni ma rajt l-ebda annimal li ma jimxix ma’ dak li jħoss bħala annimal. L-istint annimalesk huwa dak li l-annimal għandu. Imma ara l-bniedem ħaġa oħra. Kemm jista’ tabilħaqq jkun artistiku f’dak li jagħmel! L-għaliex ħsiebu għandu l-ħila jdawlu. Imexxieh. Ivarah lejn triq u mhux għall-oħra. Continue reading “Il-ħsieb”