Raġġ ta’ dawl


Patri Mario Attard OFM Cap

Jum minnhom, eżattament kien il-Ħadd, fi tmiem il-ġimgħa, fettilli ninżel ftit sal-Marsa. Mill-kunvent tagħna t’Għajn Dwieli.

Imxejt. Tlabt. Sellimt. Tkellimt. Insomma. Is-soltu storja ta’ mixja pjuttost fit-tul u sabiħa. U wara ħafna minuti wasalt fil-post. Fil-Marsa. Fil-korsa taż-żwiemel. Dħalt, bħalma soltu nagħmel, u bdejt inkellem lil xi nies. U rajt xi tiġrijiet ukoll. Sakemm f’mument minnhom, minħabba li kienet ix-xitwa, fettilli nħares sewwa lejn xena sabiħa. Ix-xena tax-xemx nieżla.

Ix-xena saħħrittni. L-għaliex, minkejja s-swiedija li bdiet tinġama fis-sema, bdejt nilmaħ ix-xemx nieżla. Nieżla, nieżla, lejn ir-raqda tagħha. “Kos hux!” għedt lil wieħed dilettant bħali tat-tiġrijiet taż-żwiemel. “Ara ftit kemm hi sabiħa! Avolja għandha daqshekk sħab iswed miġmugħ magħha. Xorta waħda ma nrexxielux jgħatti r-raġġi qawwija tagħha”.

Għax tassew! Ġmiel tal-ġmiel! Il-qawwa tad-dawl! Kemm hi kbira! Setgħana! Li timlik u timlini bit-tama. Mela mhux ta’ b’xejn li l-ewwel ħaġa li ħalaq il-Mulej kien id-dawl! Id-dawl juri l-verità! Dak li hu! U, sa mill-ewwel paġni tal-Bibbja, il-Mulej apposta firdu mid-dlam. Mill-qawwa ta’ dak li m’humiex. Id-dawl iġib l-ordni. Fih naraw fejn għandna nimxu. Id-dawl iġegħlna napprezzaw dak li hemm madwarna. Jgħinna nifirħu. Nagħmlu kuraġġ. F’kelma waħda, nieħdu r-ruħ!

Imma d-dlam le! Ifixiklna. Iħarbatna. Jiftagħna fejn m’għandniex immorru. Fid-dlam mhux talli ma mmorrux ‘il quddiem talli nirriskjaw li nweġġgħu. U forsi immutu. Id-dawl norbtuh mal-għerf. L-għaqal. “Isma’ minni sieħbi! Ħallini niftaħlek għajnejk”. Jiġfieri, “ħallini nurik il-verità. Is-sewwa!” L-għaliex ma naf bl-ebda għajnejn, almenu ta’ bniedem, li ġew maħluqa biex jgħixu fid-dlam. Fid-dalma tad-dlamijiet. L-għajnejn ġew maħluqa biex jgħixu fid-dawl. Jaħdmu fid-dawl. U jagħtu s-servizz mistħoqq lill-ġisem permezz tad-dawl.

Id-dawl! Il-gwida! Li ma tiġix mix-xejn ħbieb. Iżda tiġi minn ħajja mimlija esperjenza. Mill-iżbalji li ilkoll nagħmlu ta’ bnedmin. Imma, u hawn hu tassew importanti, id-dawl jiġi wkoll mid-deċiżjoni li int u jien nagħmlu biex ninfetħu għat-tagħlim. Għat-titjib f’ħajjitna. L-għaliex x’inhi ħajti u ħajtek mingħajr il-progress? Speċjalment dak tar-ruħ?

Id-dawl, bħal xemgħa fir-riħ, irridu wkoll inħarsuh. Inkella malajr jgħib. Bħalma jgħib jum sabiħ u l-għada jkollna tempesta iddoqq l-iskotti. Id-dawl inħarsuh kull darba li nsibu ftit ħin fejn nirriflettu ftit fuq ħajjitna. Dak il-ħin fejn inkunu waħedna mal-Ħallieq. Il-ħin ta’ qabel norqdu. Ta’ meta npoġġu rasna fuq l-imħadda. Qabel nagħlqu għajnejna għal dik in-nagħsa ħelwa.

Id-dawl insibuh meta mmorru nimxu għall-kwiet. Fil-kampanja. Inkella, f’dan iż-żmien tassew sabiħ tas-sajf, insibuh meta noqgħodu bilqiegħda quddiem il-baħar. Nosservaw is-sbuħija tiegħu. U, imsaħħra mill-imwieġ sbieħ tiegħu, nidħlu f’meditazzjoni mill-isbaħ ta’ x’hemm lil hinn minnu.

Id-dawl tista’ tagħtiehuli int. Meta tgħidli kelma waħda. Li ma tiswiex flus. Imma tiswa mitqlu deheb. Hija l-kelma “kuraġġ!” Kuraġġ! Meta ħaddieħor telaqni u ma riedx jaf biha iżjed. Kuraġġ! Meta ħaddieħor, fuq xejn, ma ħarisx aktar lejn wiċċi waqt li int bqajt temmen fija. Kuraġġ! Meta issa, li l-boqxiex spiċċali, ma bqajtx nikkwalifika aktar mal-kumpanija tal-ħbieb. Imma int, l-għaliex tara ħafna aktar mill-but, aktar bżajt għall-ħbiberija tagħna milli kemm se tgawdi minn fuq dahri.

Għaliex dawn ħbieb huma n-nies tad-dawl. In-nies li jgħixu fil-verità u mhux fl-aljenazzjoni. Dawn huma n-nies li, iswed kemm hu iswed l-orizzont ta’ ħajjithom, dejjem se jibqgħu jaraw il-pożittiv. Is-sabiħ. Dak li jagħti l-ħajja. L-għaliex huma n-nies tad-dawl. Li jdawwlu bid-dawl li hemm dejjem jiddi fihom lill-oħrajn.

Tibżax meta jkollok id-diżappunti fil-ħajja. Lanqas meta, ta’ bniedem u bniedma, tiddiżappunta lil ħaddieħor. Ibqa’ sod u soda! L-aqwa li tagħmel kuraġġ u tibqa’ tħares lejn id-dawl. Dawk id-dawl li ma jintemm qatt. Id-dawl li jismu IMĦABBA BLA KUNDIZZJONI.

Hija din l-imħabba li lili u lilek iġġagħlna ngħixu bit-tbissima. Hija din l-imħabba li għalina għandha isem: Ġesù Kristu! Li raġġ biss minn tiegħu huwa biżżejjed biex ifejjaqna!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: