Riċensjoni: Madre Ġemma Camilleri. Missjoni mill-kamra tas-sodda

Print Friendly, PDF & Email

Riċensjoni

Joseph Bezzina, Madre Ġemma Camilleri. Missjoni mill-kamra tas-sodda. 1889-1973, Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, Għawdex 2016, 200 pp. + 87 illustrazzjoni.

Qoxra-Ktieb-Madre-GemmaIl-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù qed ixxandar għall-ewwel darba fi ktieb il-bijografija ta’ waħda minn uliedha li għexet ħajja qaddisa u wettqet missjoni kbira minn fuq is-sodda tal-mard tagħha. Madre Ġemma Camilleri, min-Nadur, li għexet bejn l-1889 u l-1973, għadha fuq fomm ta’ bosta li diġà f’ħajjitha qisuha bħala qaddisa, fosthom ħutha s-sorijiet u dawk li kienu jfittxuha għall-pariri spiritwali.

L-istorja ta’ Madre Ġemma tal-Ewkaristija, li ħadmet kemm felħet meta kienet f’saħħitha u kompliet taħdem meta ħakimha l-mard u kellha tgħaddi l-aħħar ħamsa u għoxrin sena ta’ ħajjitha f’qiegħ ta’ sodda, issa tinsab miġbura fi ktieb miktub mill-istoriku Mons. Dr Joseph Bezzina.

Sa mill-bidu tal-ħajja reliġjuża tagħha, Madre Ġemma xorbot mill-ispiritwalità tal-Fundaturi tagħna – Dun Ġużepp Diacono u l-Venerabbli Madre Margerita De Brincat. Għexet il-ħajja tagħha b’fedeltà kbira, b’fervur u mħabba lejn Alla u lejn il-Kongregazzjoni. Din ix-xhieda ta’ ħajja Madre Ġemma ħallietha wkoll fil-qalb tas-sorijiet li magħhom għexet il-ħajja kkonsagrata tagħha. Kienu ħafna wkoll il-lajċi li waslu biex jagħrfu l-ħniena u l-ħlewwa ta’ Alla permezz tagħha. Kif naqraw f’dan il-ktieb, Madre Ġemma kienet ruħ Ewkaristika, dejjem magħquda ma’ Alla. F’dan hija għarfet timita lill-Fundatriċi tagħna, Madre Margerita, li għexet dejjem f’għaqda sħiħa ma’ Alla.

Fuq xewqa tas-Sorijiet stess u anki tal-mibki Isqof Nikol Ġ. Cauchi, l-awtur għamel riċerka serja u fil-fond biex ġabar tagħrif siewi dwar Madre Ġemma mit-tfulija tagħha sal-aħħar snin ta’ ħajjitha. Il-bijografija hi mqassma fi tlieta u tletin sezzjoni. L-ewwel parti hi dwar it-tfulija u l-ewwel snin ta’ Madre Ġemma bħala soru; it-tieni hi dwar iż-żmien li qattgħet bħala Superjura l-Isla, Ruma, il-Casa Madre, u n-Nadur; it-tielet dwar diversi aspetti tal-ħajja reliġjuża u spiritwali tagħha; u r-raba’ hi dwar l-aħħar snin ta’ ħajjitha.

Kien xieraq li f’dan il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena jiġi ppubblikat dan il-ktieb dwar il-ħajja ta’ Madre Ġemma, reliġjuża li ddedikat ħajjitha lil Alla u li fiha spikkat b’tant qawwa din il-virtù tal-ħniena, għaliex imqar mis-sodda fejn kienet tgħaddi kważi s-sigħat kollha tal-ġurnata, kienet turi ħniena ma’ kull min kien ikollu bżonn tal-għajnuna u l-kelma tagħha.

Kopji tal-ktieb jistgħu jinxtraw mill-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù fin-Nadur jew mill-Casa Madre fi Triq Palma, il-Belt Victoria.

5 thoughts on “Riċensjoni: Madre Ġemma Camilleri. Missjoni mill-kamra tas-sodda”

  1. Madre Gemma Camilleri was my husbands great great aunt. We are trying to do the family tree so would love to hear from anybody who can help!

  2. Madre Gemma was my mum’s aunt as well. Through her I am tracking down the family. If you wish you can send me a Facebook message on Eva Farrugia.

  3. Thanks you for writing & publishing this wonderful book of our great aunt Madre Gemma! She was & is a saint in my heart!

  4. I would love to purchase a copy. Descendent of Madre Gemma in the United States. please let me know how I may obtain a copy.

  5. Għalkemm għadni ma qrajtx il-ktieb, nista’ ngħid li jien ngħożż il-memorji tagħha u l-ikoni li kienet ittini meta kont inmur inżura ġewwa in-Nadur mal-ġenituri tiegħi fejn hi tiġi iz-zija tal-mama tiegħi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: