Il-ħniena tagħti dinjità

27. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 31 ta’ Awwissu 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-Vanġelu li għadna kemm smajna jippreżentalna figura li tispikka għall-fidi u l-kuraġġ tagħha. Qed nirriferi għall-mara li kienet tbati mit-tnixxja tad-demm u li Ġesù fejjaqha (ara Mt 9:20-22). Hi għaddiet minn qalb il-folla, u resqet wara Ġesù biex tmiss it-tarf tal-mantar tiegħu. “Bejnha u bejn ruħha qalet: ‘Imqar jekk immiss il-libsa tiegħu, infiq’” (v. 21). X’fidi dik! X’fidi kellha din il-mara! Tirraġuna hekk għax għandha ħafna fidi u ħafna tama u, għax moħħha jilħqilha, jirnexxielha twettaq ix-xewqa ta’ qalbha.

Continue reading Il-ħniena tagħti dinjità

Kamarti …

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kelli laqgħa fil-kunvent fejn bdejt l-avventura jew il-ħolma li l-Mulej tani, bi grazzja u mhux l-għaliex jistħoqqli, li ngħix. Ħolma li issa tlaħħmet f’ħajti l-għaliex sirt Patri Franġiskan Kapuċċin. Is-sħab ma baqax sħab. Sar stil ta’ ħajja. Rejaltà.

Dħalt fil-kunvent pittoresk tagħna l-Kapuċċini tal-Kalkara. Għat-8.30 ta’ filgħodu. Diġà l-mawra tiegħi lejn il-kunvent issaqqet mill-grazzja tal-karità. Wieħed mill-Patrijiet żgħażagħ tagħna tani lift sal-kunvent. Kemm apprezzajt! Continue reading Kamarti …

The Three words

Fr Mario Attard OFM Cap

The 31st World Youth Day that took place in Krakow from 26 to 31 July was an outstanding celebration of hope, mercy and compassion for young people particularly at a time when our shattering world is experiencing such a deep suffering as well as terrible cruelty. Three powerful messages from Pope Francis which the now empty fields of Campus Misericordia and Blonia Park certainly reverbate to all those who visit or simply think about them can be encapsulated into the following three phrases: (1) the exhortation to dream big; (2) not to be afraid to embark on risks; and (3) to get up off one’s comfortable sofa and leave a mark on life. Continue reading The Three words