Il-ħniena tagħti dinjità

27. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 31 ta’ Awwissu 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-Vanġelu li għadna kemm smajna jippreżentalna figura li tispikka għall-fidi u l-kuraġġ tagħha. Qed nirriferi għall-mara li kienet tbati mit-tnixxja tad-demm u li Ġesù fejjaqha (ara Mt 9:20-22). Hi għaddiet minn qalb il-folla, u resqet wara Ġesù biex tmiss it-tarf tal-mantar tiegħu. “Bejnha u bejn ruħha qalet: ‘Imqar jekk immiss il-libsa tiegħu, infiq’” (v. 21). X’fidi dik! X’fidi kellha din il-mara! Tirraġuna hekk għax għandha ħafna fidi u ħafna tama u, għax moħħha jilħqilha, jirnexxielha twettaq ix-xewqa ta’ qalbha.

Continue reading “Il-ħniena tagħti dinjità”