Int apprezzata!

Minn Patri Mario Attard

Spiss l-Imgħallem ilaqqagħni ma’ nisa tad-dar. U, ħafna minnhom, ismagħhom jitħaddtu minn dak li jgħaddu minnu! Uħud minnhom jgħiduli: “Patri! Ma japprezzawniex!” U, hemm hi, id-demgħa tal-uġiegħ diġà bdiet nieżla minn għajnejhom!

Għalikom nisa tad-dar li ma tħossukomx apprezzati nixtieq nippreżentalkom dan id-diskors mill-isbaħ li ħareġ mill-qalb u l-moħħ tal-Venerabbli Papa Piju XII. X’diskors sabiħ hu dan dwarek, mara tad-dar, fuq l-irwol uniku tiegħek fil-familja tiegħek! Continue reading Int apprezzata!

Ngħożżu l-Ħajja

Is-Sibt 6 t’Awwissu 2016: Ittra Pastorali mill-E.T. Mons. Charles J. Sciscluna Arċisqof ta’ Malta u mill-E.T. Mons. Mario Grech Isqof ta’ Għawdex, fis-Solennita ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema.

Continue reading Ngħożżu l-Ħajja