Il-Ħniena għodda ta’ Komunjoni

26. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 17 ta’ Awwissu 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nixtieq li nirriflettu fuq il-miraklu tat-tkattir tal-ħobż. Fil-bidu tar-rakkont li jagħtina Mattew (ara 14:13-210, Ġesù kien għadu kemm ħa l-aħbar tal-mewt ta’ Ġwanni l-Battista, u jaqsam l-għadira bid-dgħajsa jfittex “post imwarrab” (v. 13) biex ikun waħdu. Imma n-nies tinduna u tmur qablu bil-mixi hekk li “xħin niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta’ nies u tħassarhom, u fejqilhom il-morda tagħhom” (v. 14).

Continue reading “Il-Ħniena għodda ta’ Komunjoni”