Iċ-ċpar

Patri Mario Attard OFM Cap

Milhux xi ħadd bgħattli ritratt mill-isbaħ tal-kunvent tagħna l-Kapuċċini tal-Kalkara. Aktar ma ħarist lejh aktar issaħħart fuq dan l-imbierek ritratt! Il-mod kif inhu mittieħed juri l-Knisja tagħna ta’ Santa Liberata flimkien mal-kampnar ħelu tagħha li qiegħdin jgħumu fiċ-ċpar. Continue reading “Iċ-ċpar”