On littleness

Fr Mario Attard OFM Cap

In a world which exalts the powerful and the machos in many ways being little is senseless. In fact, for the arrogant it is sheer folly! Yet, for those who really want to be great they have to be little.

This is what I gather from Pope Francis’ homily on the occasion of his visit marking the 1050thanniversary of the ‘Baptism of Poland’ in a Mass which he celebrated at the Jasna Gora Monastery in Czestochowa on Thursday 28 July 2016. The Pope’s incisive words vividly reminded me of Jesus’ joyous exclamation as recorded by the evangelist Matthew. “I thank thee, Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hidden these things from the wise and understanding and revealed them to babes; yea, Father, for such was thy gracious will” (Matt 11:25-26). Continue reading On littleness

Il-Knisja Kattolika, iż-żwieġ u relazzjonijiet oħra

Dr Nadia Delicata – Lecturer tat-Teoloġija Morali fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta

(Din il-kitba kienet publikata fil-gazzetta “Il-Mument” 19-4-2015)

Il-Knisja Kattolika tara r-relazzjoni bejn mara u raġel bħala essenzjali, u allura naturali, għall-bniedem. Dan mhux biss fuq livell sesswali, fejn ir-relazzjoni bejn mara u raġel tnissel ġenerazzjonijiet ġodda. Imma anke għax ir-relazzjonijiet tagħna jagħtuna identità. L-adult jiżviluppa permezz ta’ relazzjonijiet ta’ kollaborazzjoni, ħbiberija u mħabba, waqt li t-tarbija għandha bżonn kura fiżika u ħafna għożża biex tikber u timmatura. Għalhekk l-importanza tal-familja, fejn l-omm u l-missier jieħdu ħsieb u jħobbu lil xulxin għall-iżvilupp intimu u personali tagħhom, waqt li jgħożżu lil uliedhom u jkunu ta’ eżempju għalihom biex dawn isiru cittadini tajba. Continue reading Il-Knisja Kattolika, iż-żwieġ u relazzjonijiet oħra

Iġbidlu r-riedni!

Patri Mario Attard OFM Cap

Iż-żwiemel sbieħ! Jogħġbuni! Annimali intelliġenti u sensittivi ħafna. Mela biex issuqhom trid għerf kbir!

Dan narah mill-ġerrejja bravi tagħna li għandna l-Marsa. Nibqa’ mistgħaġeb bil-mod kif issuqhom. L-aktar kif iqassmulhom it-tiġrija! Ma jistax ikun li jkollok żiemel f’idejk u titfgħu għal hemm mill-bidu. Jiġifieri tibda’ tisprintjah mill-bidu. Lanqas jekk ikun żiemel li jibda’. Li malli titlaq il-karozza tat-tluq arah mill-ewwel imurlek quddiem mar-rails. Iż-żiemel trid tibża’ għalih. Ħalli meta titolbu jaqla’, u jaqla’ minn fejn ikun, ikun jista’ jaqla’ u jagħtik il-gost tar-rebħa. Jekk dan il-kontroll ma jseħħx jew iż-żiemel jingħalaq wara l-bhejjem l-oħra. Inkella ma jkunx jiflaħ jiġri kemm għandu jiġri u miskin jeqleb. Għalhekk, ġerrej tajjeb irid joqgħod b’seba’ mitt għajn biex liż-żiemel tiegħu jikkontrollah fejn għandu jikkontrollah ħalli jasal fuq il-ġister tat-trijonf! Continue reading Iġbidlu r-riedni!

Qalb familjari

Patri Mario Attard OFM Cap

Qalb Papa Franġisku hija, mingħajr dubju, familjari. Qalb li tħabbat mal- u għall-familja. Dan l-aħħar iltqajt ma’ diskors li l-Papa għamel nhar it-Tnejn 21 ta’ Diċembru tas-sena li għaddiet lill-ħaddiema li jaħdmu mas-Santa Sede u mal-Belt-Stat tal-Vatikan. Dan id-diskors fih erba’ battuti li tassew iġagħluk taħseb. Fih ftit pariri li tassew jinżlu għasel għall-familji tagħna l-Maltin.

Il-Papa ħeġġeġ lill-ħaddiema biex jieħdu ħsieb aktar lill-familji tagħhom. Qalilhom: “Inħeġġiġkom biex tieħdu ħsieb iż-żwieġ tagħkom u l-uliedkom”. Saħqilhom: “Ħudu ħsiebhom u twarrbuhomx. Ilgħabu ma’ wliedkom”. Continue reading Qalb familjari

Iż-Żwieġ fil-kultura ta’ żmienna

Dr Nadia Delicata – Lecturer tat-Teoloġija Morali fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta

(Dan l-artiklu kien publikat fir-rivista “Il-Karmelu”)

Id-dinja tinbidel. Jew ahjar, waqt li l-bniedem ibiddel id-dinja li jgħix fiha, jinbidel hu nnifsu wkoll.

Fis-seklu għoxrin għaddejna minn bidla kulturali radikali. It-tifel u t-tifla ma baqgħux jitrabbew biex isegwu l-passi tradizzjonali ta’ l-omm u l-missier. Bħal ħutha subien, il-bint bdiet titrawwem kiex tagħti “kontribut” lis-“soċjetà”—jew aħjar lill-ekonomija—billi tiżviluppa t-talenti kollha tagħha. Continue reading Iż-Żwieġ fil-kultura ta’ żmienna

Il-penalties

Patri Mario Attard OFM Cap

Għadna kemm spiċċajna l-kompetizzjoni tal-EUFA EURO 2016. Awguri lil kull min ħa sehem. Nifirħu lilkom li rbaħtu! Filwaqt li nirringrazzjaw lilkom li tħabbatu sal-aħħar! Tassew ammirajniekom! Dmugħkom wera li tajtu qalbkom u dak kollu li tafu sal-aħħar!

L-aktar ħaġa li nikktitni f’dan il-kampjonat, u anki fil-kampjonati l-oħra ta’ din ix-xorta, hija l-għoti tal-penalties. Wara li żewġ timijiet ikunu baqgħu jissieltu sal-aħħar nifs għal kull ballun jasal dak l-imbierek mument, biex ma ngħidlux ħaġa oħra, fejn ikollna nassistu għall-lotterija! X’tensjoni! Xi qtiegħ ta’ qalb! Ma nafx jekk qattx kienx hemm xi tabib li skuraġġixxa bil-kbir lil xi pazzjent milli għandu, li qalbu ma tantx hi f’saħħitha, milli jara l-għoti tal-penalties. Dan m’hu spettaklu sabiħ xejn! Ħa ngħidilkom, għaliex ġarrabtha jien stess, li f’dak il-ħin il-kamra l-baxxa, jew ir-restroom, tkun trid! U mhux is-sett jaħraq tat-televiżjoni! Nifhem minn qalbi lil dawk li, saħansitra, jagħżlu li ma jarawx dan it-tejatru ta’ swied il-qalb. Nerġa’ ngħid, nifimhom! U nifimhom bil-bosta! L-emozzjoni tkun b’saħħitha wisq! Imma … Il-ħajja! Continue reading Il-penalties