Hi l-ħniena li ssalva

28. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 7 ta’ Settembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Smajna silta mill-Vanġelu ta’ Mattew (11:2-6). LEvanġelista jrid idaħħalna iżjed fil-fond tal-misteru ta’ Ġesù, biex nifhmu t-tjieba u l-ħniena tiegħu. L-episodju hu dan li ġej: Ġwanni l-Battista jibgħat lid-dixxipli tiegħu għand Ġesù – Ġwanni kien il-ħabs – biex jagħmlulu mistoqsija ċara ħafna: “Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?” (v. 3).

Continue reading “Hi l-ħniena li ssalva”