Ħniena u Fidwa

9. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 10 ta’ Settembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Is-silta li għadna kif smajna tkellimna fuq il-ħniena ta’ Alla li titwettaq fil-Fidwa, jiġifieri fis-salvazzjoni li ngħatatilna bid-demm ta’ Ibnu Ġesù (ara 1 Pt 1:18-21). Il-kelma “fidwa” ftit li xejn tintuża, imma hi fundamentali għax turi l-akbar ħelsien li Alla seta’ jikseb għalina, għall-bnedmin kollha u għall-ħolqien sħiħ.

Continue reading “Ħniena u Fidwa”