Il-Fra li jnissillek tbissima

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-filosfu Anglo-Amerikan, Thomas Paine, darba qal hekk: “Il-veru bniedem jitbissem fl-inkwiet, jieħu l-kuraġġ tiegħu mit-taħbit u jsir qalbieni bir-riflessjoni”. Din is-sentenza sabiħa ta’ dan l-attivist politiku Anglo-Amerikan tfakkarni f’persuna għażiża ħafna għalija, Fra Baskal Caruana OFM Cap. Continue reading “Il-Fra li jnissillek tbissima”