“Tgħallmu minni”

29. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 14 ta’ Settembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Matul dan il-Ġublew irriflettejna iżjed minn darba fuq il-fatt li Ġesù jesprimi ruħu bi ħlewwa unika, sinjal tal-preżenza u tat-tjieba ta’ Alla. Illum ħa nieqfu fuq silta tal-Vanġelu li toħloq fina ħafna sentimenti (ara Mt 11:28-30), fejn Ġesù jgħidilna: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. […]

Continue reading “Tgħallmu minni”

Il-ħsejjes

Patri Mario Attard OFM Cap

Tkun miexi f’xi post kwiet. Fejn fih mhux suppost tagħmel ħoss. Imbagħad xi ħadd, forsi mingħajr ma jrid, ifettillu jagħmel dak l-imbierek ħoss. U x’jiġri? Itellef dik l-armonija li s-skiet jaf joħloq! U ara mbagħad kif ħaddieħor ikun pront jaqbeż biex, bħallikieku, jħares iva d-dinjità li s-skiet biss għandu. U jgħidlek, jew aħjar jgħammarlek, b’arja ta’ ħarries is-skiet: “Xxx! Biżżejjed!” Continue reading Il-ħsejjes

Li wieħed joqtol f’isem Alla huwa sataniku

L-Erbgħa 14 ta’ Settembru 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-Papa Franġisku dalgħodu ċċelebra quddiesa għas-saċerdot Franċiż ta’ Rouen, Fr Jacques Hamel, li huwa ddeskriva bħala parti mill-katina ta’ martri Nsara li nsibu fl-istorja tal-Knisja. Fr Hamel inqatel f’Lulju minn żewġt irġiel li ħalfu alleanza ma’ dak li jissejjaħ Stat Iżlamiku, waqt li kien qed jiċċelebra l-quddiesa fil-parroċċa tiegħu.

Continue reading Li wieħed joqtol f’isem Alla huwa sataniku