“Tgħallmu minni”

29. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 14 ta’ Settembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Matul dan il-Ġublew irriflettejna iżjed minn darba fuq il-fatt li Ġesù jesprimi ruħu bi ħlewwa unika, sinjal tal-preżenza u tat-tjieba ta’ Alla. Illum ħa nieqfu fuq silta tal-Vanġelu li toħloq fina ħafna sentimenti (ara Mt 11:28-30), fejn Ġesù jgħidilna: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. […]

Continue reading ““Tgħallmu minni””