Ħwejjeġ żgħar bi mħabba kbira

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kont għal Festival Dinji taż-Żgħażagħ. F’dan il-festival kien hemm ferħ kbir! Ferħ li ma tfissrux bil-kliem! Ferħ li bilfors iġagħlek temmen li meta niftħu qalbna, (u ħafna aktar minn moħħna) għall-Mulej, dak li hemm fis-sema tassew li jinżel hawn fl-art! Għax x’hemm isbaħ ħbieb milli tkun fil-preżenza ta’ Ġesù u Ommu u Ommna Marija? X’hemm isbaħ mill-familja ħbieb tiegħi?! Continue reading “Ħwejjeġ żgħar bi mħabba kbira”