L-Arċisqof jiltaqa’ mal-għalliema, LSA’s u Kindergarten Assistants ġodda li jaħdmu fl-Iskejjel tal-Knisja

It-Tnejn 19 ta’ Settembru 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ltaqa’ mal-għalliema, LSA’s u Kindergarten Assistants ġodda li ġew impjegati mal-iskejjel tal-Knisja f’Malta u Għawdex. Il-laqgħa saret f’St Paul’s Missionary College, ir-Rabat.

Continue reading L-Arċisqof jiltaqa’ mal-għalliema, LSA’s u Kindergarten Assistants ġodda li jaħdmu fl-Iskejjel tal-Knisja

Ġriegħi ma’ jdejja

Patri Mario Attard OFM Cap

Darba kont għall-laqgħa ta’ talb u l-persuna li mexxiet il-laqgħa kienet qaltilna biex niġu għall-laqgħa b’idejna mfaxxati. Jiena hekk għamilt. Għalkemm f’moħħi u f’qalbi telgħuli elf mistoqsija.

Intant. Waslet il-laqgħa u jiena mort. Intasabt bilqiegħda u bdejt nirċievi. Il-passaġġ tal-Kelma ta’ Alla dakinnhar kien meħud mill-profeta Żakkarija. Kien jgħid hekk: “U jekk xi ħadd jistaqsih: ‘X’inhuma dawn il-ġrieħi fuq idejk ?’ hu jwieġeb: ‘Dawn għamluhomli fid-dar ta’ ħbiebi’” (Żak 13:6). Continue reading Ġriegħi ma’ jdejja