Inħennu bħall-Missier

30. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 21 ta’ Settembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Għadna kemm smajna s-silta tal-Vanġelu ta’ Luqa (6:36-38) li minnha hu meħud il-motto ta’ din is-Sena Mqaddsa straordinarja: Inħennu bħall-Missier. L-espressjoni sħiħa hi: “Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom” (v. 36). Dan mhuwiex xi slogan biex iħalli effett, imma impenn għall-ħajja kollha. Biex nifhmu tajjeb din l-espressjoni, nistgħu nqabbluha ma’ dik pariġġha fil-Vanġelu ta’ Mattew, fejn Ġesù jgħid: “Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-Smewwiet” (5:48).

Continue reading Inħennu bħall-Missier

L-Arċisqof jmexxi pellegrinaġġ lejn is‑Santwarju Nazzjonali tal‑Madonna tal‑Mellieħa

L-Erbgħa 21 ta’ Settembru 2016: L‑Arċisqof mexxa pellegrinaġġ lejn is‑Santwarju Nazzjonali tal‑Madonna tal‑Mellieħa u wara ċċelebra Quddiesa biswit is-Santwarju.

Continue reading L-Arċisqof jmexxi pellegrinaġġ lejn is‑Santwarju Nazzjonali tal‑Madonna tal‑Mellieħa