Għand id-dentista

Patri Mario Attard OFM Cap

Kull sitt xhur tawni parir biex inaddafhom. Mhux biss biex jibqgħuli sbieħ. Bojod, kemm jista’ ikun, bħall-ħalib. Iżda wkoll, u mingħajr dubju, biex jibqgħuli b’saħħithom. Sabiex iservu aktar. Għaliex għandi bżonnhom! Biex nigdem l-ikel u mhux in-nies. Almenu hekk nispera. Continue reading “Għand id-dentista”