Il-Maħfra fuq is-Salib

31. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 28 ta’ Settembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-kliem li Ġesù jlissen matul il-Passjoni tiegħu jsib il-quċċata tiegħu fil-maħfra. Ġesù jaħfer: “Missier, aħfrilhom għax ma jafux x’inhuma jagħmlu” (Lq 23:34). Mhuwiex biss kliem, għax dan sar għemil konkret fil-maħfra offruta lill-“ħalliel it-tajjeb”, li kien maġenbu. San Luqa jirrakkonta dwar żewġ ħatja misluba ma’ Ġesù, li jduru fuqu b’atteġġjamenti bil-maqlub ta’ xulxin.

Continue reading “Il-Maħfra fuq is-Salib”