Tifħir tal-Glorja

Patri Mario Attard OFM Cap

Meta l-Mulej, permezz tas-superjuri Kapuċċini tiegħi, f’dawn l-aħħar xhur tani l-ubbidjenza li nibda’ nagħmel parti mill-fraternità parrokjali tat-Trinità Qaddisa fil-Marsa, kien hemm min issuġerieli naqra ftit fuq il-Beata Eliżabetta tat-Trinità. Ngħidilkom is-sewwa ma tantx kont naf dwarha. Iżda meta bdejt naqra dwarha u x’kitbet nista’ ngħid li moħħi u qalbi nfetħu għal rejaltiet tabilħaqq interessanti. U, illum ngħid, li ħajti kienet tiftaqar li kieku ma dħaltx f’dawn il-kitbiet daqshekk sbieħ u li jfejqu l-qalb u r-ruħ! Continue reading “Tifħir tal-Glorja”