Forward

Patri Mario Attard OFM Cap

Ġieli ftaħtu xi email bħalma ġieli ftaħt jien? Ġieli weġibtu xi waħda minnhom? U x’innutajtu meta weġibtu l-email?

Jien innutajt li fl-aħħar vleġġa tal-email, fuq in-naħa ta’ fuq, fuq in-naħa tal-lemin, x’ħin ikklikjajtha, dehru tliet kelmiet: reply (tweġiba), forward (Għaddi l-email ‘il quddiem) u open chat with (taħdita miftuħa ma’) mal-persuna li tkun bgħattitli l-email. Continue reading “Forward”