L-Opri tal-Ħniena korporali u spiritwali

32. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 12 ta’ Ottubru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-katekeżi li għaddew dħalna ftit ftit fil-misteru kbir tal-ħniena ta’ Alla. Immeditajna fuq kif ħadem il-Missier fit-Testment il-Qadim u mbagħad, permezz tar-rakkonti tal-Vanġelu, rajna kif Ġesù, fi kliemu u fil-ġesti tiegħu, hu l-inkarnazzjoni tal-Ħniena. Hu, min-naħa tiegħu, għallem hekk lid-dixxipli tiegħu: “Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom” (Lq 6:36). Hu impenn li jisfida l-kuxjenza u l-għemil ta’ kull Nisrani.

Continue reading “L-Opri tal-Ħniena korporali u spiritwali”