Ħniena u Djalogu

10. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 22 ta’ Ottubru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Is-silta tal-Vanġelu ta’ Ġwanni li għadna kemm smajna (ara 4:6-15) tirrakkonta l-laqgħa ta’ Ġesù ma’ mara Samaritana. Dak li jolqotna minn din il-laqgħa hu d-djalogu mgħaġġel sew bejn il-mara u Ġesù. Dan illum jagħtina li nagħfsu fuq aspett importanti ħafna tal-ħniena, li hu sewwasew id-djalogu.

Continue reading “Ħniena u Djalogu”