Mill-Kamra tat-Trinità

Patri Mario Attard OFM Cap

Għadni nasal, frisk frisk, fil-kunvent tagħna l-Kapuċċini fil-Marsa. U, ma’ dan il-kunvent, hemm il-Knisja unika tat-Trinità Qaddisa.

Wara li qed niġi f’tiegħi mill-bidla li kelli mill-kunvent tagħna ta’ Għajn Dwieli għall-kunvent tal-Parroċċa tat-Trinità Qaddisa fil-Marsa nista’ ngħid li ninsab, mingħajr ma jistħoqqli, f’post speċjali. Nimmaġina li dak li jkun jista’ jkollu l-istess raġunijiet bħalma għandi jien Inkella jaf iżid oħrajn. Iżda jien, fis-skiet ta’ dan il-kunvent storiku u mimli esperjenzi, għaddewli dawn minn moħħi u qalbi. Continue reading “Mill-Kamra tat-Trinità”