Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap, Ġenerali > Inħobb iva! Tapit le!

Inħobb iva! Tapit le!


Patri Mario Attard OFM Cap

Kemm-il darba smajna li l-kelma mħabba hija l-aktar waħda użata u abbużata. Meta ngħidu din is-sentenza wieħed imur fuq is-sesswalità. Biss l-imħabba hija ħafna aktar mis-sesswalità.

Il-kultura ta’ uża u armi li tittantana mhux ftit daqs tazza ilma tistedinna biex ma’ xulxin nimxu eżattament b’dan il-mod. Issa l-għaliex nafek tgħidx kemm nieħdok bil-ħlewwa. Tgħidx kemm nitħaddet sabiħ minn wara dahrek. Tgħidx kemm nitħaddet ma’ ħbiebi li nafek. U niftaħar bik ma’ kulħadd ukoll. L-għaliex nafek. U, meta għafastlek il-buzzer jew bgħattlek il-messaġġ, inkella ċempiltlek, mill-ewwel sibtek wara l-bieb.

Għall-oħrajn stajt tkun l-akbar imbroljun. Iżda, l-għaliex lili qdejtni, int għalija qaddis! Imma l-istorja taf tinbidel ukoll. Ġiet ġurnata fejn int, għal xi raġuni, li jien m’għandi l-ebda obbligu li nkun naf x’inhi, aħseb u ara li noqgħod nindaga fuqha, ma stajtx taqdini. Ma stajtx twieġeb dak il-messaġġ. Dik it-telefonata. U x’inqala’? X’ma nqalax! Kemm għajjartek! U bgħattek f’postijiet li lanqas għaxar passaporti f’daqqa m’għandhom il-qawwa li jwassluk! U għaliex dan? L-għaliex ma qdejtniex. U qattajt il-karti minn miegħek. U qattajthom b’tali mod li, ma’ kulmin niltaqa’, l-ewwel diskors li joħroġ minn fommi huwa int. Int li lili ma qdejtnix. Int li lili warrabtni. Int li lili ma ikkalkulajtnix. U l-bqija.

U x’inhu l-għan wara dan il-qried kollu minn naħa tiegħi? Biex lilek intebbagħlek ġieħek. Biex, meta jiltaqgħu miegħek, meta jħarsu lejk, meta jarawk ġej minn seba’ mili bogħod, fuqek jaraw it-tabella: TAFDAHX! Xi krudeltà! Aħna nagħmlu plejtu l-għaliex f’Auschwitz-Birkenau l-kriminali Nażisti wettqu atroċitajiet fuq il-Lhud u fuq min ma qabilx magħhom. Iżda l-kriminali qiegħdin iduru fostna. Ġieli jilbsu pulit. Daqqa b’ilbies vanituż. Drabi oħra b’ilbies twil jew qasir. Il-kriminali huma dawk li joqtlu l-fama ta’ ħaddieħor. Dawk li jgħidu bin-nies. Dawk li jilbsu ta’ ħrief iżda, x’ħin jiftħu ħalqhom, trid tara fejn se ddabbar rasek. L-għaliex ħalqhom huwa fossa tal-mewt. Tal-ħażen. Tal-infern. Fommhom xewwiex. Dejjem lest biex jittimbra lil dak u lill-ieħor. Lil dawk u lill-oħrajn. Dawn huma n-nies li jew toqgħodilhom qisek tapit inkella ħoll xagħrek u ġib iż-żejt. Jagħmlulek minn kollox! U lesti li jqattgħuk bil-pulit! Għaliex qalbhom u ruħhom tawhom lix-xitan. Lil dawn in-nies il-Papa Franġisku jsejħilhom “terroristi!”

Ħbieb tiegħi, għalhekk is-Salm jgħidilna: “Qegħedli, Mulej, lġiem fuq fommi, agħmilli l-għassa ma’ bieb xufftejja. Tħallix li qalbi ddur lejn ħwejjeġ ħżiena biex jiena nagħmel dak li hu ħażin” (Salm 141:3-4). U x’ħażen jista’ jagħmel minn ilsienu ma jrazznux? Min bibien xufftejh qiegħdin għall-apert? Mingħajr kontroll ta’ xejn? ‘Il fejn tista’ iddur il-qalb? X’tista’ tagħmel ħażin persuna li ma tikkontrollax ilsienha?

Tibda’ tippretendi. U tagħmel tagħha dak li m’huwiex. Tibda’ tikkmanda. Tordna. Tindaħal. Tibbossja. Dak li tagħmel hi tarah fuq ħaddieħor li ma jagħmlux. U, fejn ma tasalx bis-sewwa ħa tasal bid-dnewwa. Basta issalva ġieħha. X’jimpurtaha mill-fama ta’ ħaddieħor? Tibda’ tagħmel lilha innifisha vittma meta hija l-aggressura.

U int, l-għaliex qalbek tajba, u forsi mintix rispostuż, taħseb li qiegħed fil-ħażin int. Hemm arak! Tħalli lil din il-persuna tmexxik minn imnieħrek. Tindaħallek. Iġġibek fejn trid. Imma le! Jekk se tħallieha tmexxiek hi se ddaħħlek ġo ħajt! Mela niżżel saqajk. Ieqaf! Għid le! Aqdieha lil din il-persuna. Fejn tista’. Iżda qatt isir tapit tagħha. Fejn ma tistax ma tistax. Mela insejt is-sagrifiċċji li għamilt għaliha fil-passat? Jekk hi ma tistax tiftakarhom tibżax il-Mulej, li jara kollox, jafhom biżżejjed!
Fil-ħajja inħobb iva! Naqdi! Nissallab biex ngħin. Iżda għandi l-limiti tiegħi. U fejn ma nistax minix le se niġġebbed fejn ma nlaħħaqx. U lanqas se nippermetti li xi ħadd jgħajjarni l-għaliex ma stajtx naqdieh. Inkella jixtħuli l-botti l-għaliex it-tali ħaġa ma stajtx inwettaqha. Wara kollox jiena ukoll persuna bħalma int int li jiena qdejt għal ma nafx kemm-il darba. Imma li nkun tapit qatt!

Inħobb iva! Tapit le! Xejn xejn inkun qed ngħinek tapprezzani!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: