Qaddisa, armla, omm u filosfa

Patri Mario Attard OFM Cap

Kull mara taspira li fil-ħajja tilħaq il-qofol tal-femminilità tagħha. Kull mara taspira li tagħmel differenza fl-ambjenti li fihom tgħix. Għax, tabilħaqq, kull mara hija, fil-fatt, sagrament tal-imħabba tal-Mulej għalina l-bnedmin! Continue reading “Qaddisa, armla, omm u filosfa”