Dak ta’ fuq dak!

Patri Mario Attard OFM Cap

Iż-żmien dejjem għaddej! U ma jistenna xejn! Hekk nismagħhom ikantaw! Għaliex, fil-verità kollha, hekk hu!

Niftakarni żgħir. Ċkejken. Fil-krema ta’ tfuliti. Meta mort fuq ommi l-għażiża u tlabtha bil-ħrara kollha: “Mà! Ixtrili statwa?” U ommi, ta’ mara mimlija ħniena li hi, daret lejn, Alla jaħfrilha, oħti u qaltilha: “Ħudu l-belt u ixtrilu waħda?” Continue reading “Dak ta’ fuq dak!”