Political Augustinianism

Fr Mario Attard OFM Cap

In the past days I have cordially received a personal invitation from the Augustinian Institute Pietà, the Maltese Augustinian Province, the Faculty of Theology of the University of Malta and the Malta Archdiocesan Foundation for Theological Studies to attend the 20th Annual St Augustine Lecture 2016 on Political Augustinianism. This year’s lecture will be delivered by Revd Professor Dr Michael Bruno STD, Professor of Theology at St Joseph’s Seminary New York USA. Continue reading Political Augustinianism

Agħmel miraklu!

Patri Mario Attard OFM Cap

Hawn min ma jemminx fil-mirakli. Tant li, jasal li jgħid li dawn m’huma xejn għajr projettazzjonijiet tal-moħħ. F’soċjetà fejn tista’ tgħid li trid, l-għaliex kull ideja tiswa daqs ta’ qabilha, tajjeb naraw jekk fil-verità l-miraklu jeżiżtix jew le. Huwiex fanstasija ta’ erba spisjati inkella rejaltà li tagħmel ħajjitna tassew ta’ min jgħixha.

Mela kont qed nistenna biex nieħu kafè. Wara ġurnata xogħol, il-ħin kollu niġri mal-Isptar u kważi nifsi maqtugħ, naħseb li kelli jedd għaliha. Tar-restaurant kien għadu ma fetaħx. Għalhekk, sakemm fetaħ, issuktajt nitlob ir-Rużarju. Issa jiena r-Rużarju nitolbu mhux l-għaliex irrid nilgħabha tal-qaddis. Inkella biex nitla’ fuq xi pedistall! Xejn minn dan. Għall-grazzja ta’ Alla d-daqs tiegħi Alla jbierku! Jidher minn kullimkien! Iżda jien nitlob it-talba qawwija ta’ ħarsien u ħelsien tar-Rużarju l-għaliex nikkwalifika eżatt ma’ dawk li jissemmew wara s-Sliema għalik Marija. Jiġifieri, itlob għalina midinbin. U, għalkemm nixtieq minn qalbi li lill-Mulej ma newġġgħux bi dnubieti r-rejaltà, b’xorti ħażina, hija xorta oħra. Continue reading Agħmel miraklu!

Il-korruzzjoni hi dagħwa li twassal għall-qima tal-flus

Il-Ħamis 24 ta’ Novembru 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Dalgħodu, fl-omelija fid-Dar Santa Marta, il-Papa qal li l-korruzzjoni hi għamla ta’ dagħa li tressaq lil dak li jkun lejn il-qima tal-flus u l-isfruttar tal-proxxmu.

Continue reading Il-korruzzjoni hi dagħwa li twassal għall-qima tal-flus