L-imgħoddi għadu magħna

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar, fuq Rai Tre, kelli l-grazzja li nara l-programm Ulisse. Immexxi minn Alberto Angela.

Fil-puntata li rajt, jiġifieri dik tas-Sibt, 5 ta’ Novembru, kienet tittratta dwar l-imperu Ruman. F’din il-puntata Alberto Angela fisser kif twieled dan l-imperu kbir li baqa’ jiddomina l-paġni tal-istorja dinjija. Fil-fatt il-puntata kien jisimha Augusto: Come nasce un impero. Daqs 2000 sena ilu, sewwasew fis-sena 14, wara Kristu, kien miet Gaju Ġulju Ċesare Ottavjanu. Jew, kif inhu uffiċċjalment magħruf fl-istorja, Awgustu. L-ewwel imperatur Ruman. Continue reading “L-imgħoddi għadu magħna”