Miet bħalma għex: jaqdi!

Patri Mario Attard OFM Cap
Qiegħed nikteb dawn il-kelmtejn b’qalbi mriegħda. Ma nafx! Forsi jiena wkoll għandi bżonn xi ESG. Il-mewta tiegħu ħasditni għall-aħħar.

Kien għadu kif spiċċa mix-xift ta’ billejl. Patri ħabrieki issemmix. Patri li, l-fissazzjoni tiegħu, kienet waħda: kif se jaqdi! Niżel bħas-soltu jgħinni nqarben fil-quddiesa tas-sitta u nofs ta’ filgħodu f’Mater Dei. Kieku qatt immissja ġurnata li hi ġurnata fit-tqarbin! Dejjem kont narah ħdejja. Jgħinni nqarben. Continue reading “Miet bħalma għex: jaqdi!”