Bil-grokkijiet jaħdem!

Patri Mario Attard OFM Cap

Darba minnhom kont qed nitħaddet ma’ ħabib li ilni nafu għal dawn l-aħħar snin. Huwa ħabib li mingħandu nitgħallem bil-bosta. Għaliex bilanċjat. U jaħsibha sewwa qabel ifattarha.

Ma nafx kif, bħaċ-ċirasa, dar id-diskors tagħna. F’daqqa waħda staqsejtu: “Allura x’tgħidli għall-Papa Franġisku?” U dan il-ħabib, bis-solita riflessjoni tiegħu, weġibni hekk: “Eh ħabib! Dak bil-grokkijiet jaħdem!” Continue reading “Bil-grokkijiet jaħdem!”