Ġlieda sal-aħħar!

Patri Mario Attard OFM Cap

Fil-ħajja l-Mulej ġieli ilaqqgħek ma’ persuni li, aktar ma jgħaddi ż-żmien minn mindu tkun iltqajt jew għext magħhom, aktar tiżżih ħajr għalihom. Mhux l-għaliex ma timmisjhomx tafux! L-aktar jekk ikunu telqu qablek u qabli “bis-sinjal tal-fidi li jkunu ħadu fil-magħmudija u issa qiegħdin jistrieħu fir-rabta tas-sliem!” Dawn kienu u jibqgħu nies speċjali. U tant mhux tas-soltu li, l-kelma fuqhom li imqar tittanta tfissirhom, proprju tinħall bħas-silġ. Tisfuma fix-xejn. L-għaliex qatt ma jseħħilha iġġibha żewġ biex tabilħaqq tiddeskriviehom! Continue reading “Ġlieda sal-aħħar!”