Dik\dak biss isemmuli!

Patri Mario Attard OFM Cap

Fil-ħajja kulħadd ikollu t-tlajja’ u l-inżul tiegħu. Kulħadd jiżbalja. L-għaliex kulħadd, hu min hu u hi min hi, jibqa’ u tibqa’ bniedem. Bniedma. Mela ejja ma nkabbarx id-difetti jew l-iżbalji ta’ ħaddieħor jekk ma rridx li l-Mulej, ta’ Alla ġust li hu, malajr jippermetti li d-difett tiegħi, li jien nikkunsidrah b’tibna, malajr jaf iġibu jidher muntanja! Continue reading “Dik\dak biss isemmuli!”