Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap, Ġenerali > Il bello della diretta

Il bello della diretta


Patri Mario Attard OFM Cap

Mhux l-ewwel darba li nkun mistieden fuq it-televiżjoni, fil-programm li jippreżenta b’tant majestrija Karl Bonaċi, F’Living Show. Il-programm ikun fuq Favourite Channel.

Flimkien ma’ Karl inkun hemm ukoll Natius Farruġia, is-Sindku taż-Żurrieq. Waqt it-taħdita li jkollna, ta’ tlett iħbieb li aħna, xi ħaġa li tassew tolqotni f’dan il-program televiżiv, mill-poplu għall-poplu, hija frażi Taljana li tant naraha tispikka fih: Il bello della diretta. Jew aħjar, is-sabiħ tad-diretta. Biex inkun eżatt din il-frażi tfakkarni f’dak il-programm televiżiv Taljan li kien beda nhar it-13 ta’ Marzu 1986, sewwa sew kull nhar ta’ Ħamis fil-għaxija. Dan il-programm kien sar fuq medda ta’12-il ġimgħa. U kien imexxi minn Loretta Goggi, taħt it-tmexxija ta’ Gianni Brezza. Loretta kienet il-protagonista ta’ dan il-programm. Kienet tkanta, tiżfen u timita. Dan kienet tagħmlu ukoll flimkien ma’ tmien atturi oħra li kienu Marina Bellini, Rosalba Bongiovanni, Laura D’Angelo, Germana Pasquero, Mario Brusa, Franco Chirico, Mario Marchetti, Santo Versace u Alessandro Bergonzoni. Kienet l-għaxqa ta’ Loretta Goggi li iddaħħal il-pubbliku preżenti għall-programm permezz ta’ logħob u żfin komuni. Dan biex ma nsemmix ir-rokna tad-diskussjoni li kien imexxi l-ġurnalista Alessandro Cecchi Paone. Tiftakruh il-quiz psikoloġiku li kien iħejji għall-pubbliku? Insomma, taħlita sabiħa tar-rejaltà bejn ħsieb, logħob u divertiment. Dejjem all’italiana!

Din il-frażi li tisraqlek l-attenzjoni, il bello della diretta, ġagħlitni nfittex aktar fil-fond dwarha. U fl-aħħar, wara ħafna tiftix, seħħli, bl-għajnuna tal-Mulej, insib dan li ġej: “Għalija li naf li ma nafux u li qatt mhu ħa nkunu nafu dak li se jseħħ sekonda oħra hu il bello della diretta. Jista’ jseħħ minn kollox. Mit-tajjeb għall-ħażin. Telefonata mhux mistennija, email tant mistennija, ħabta, fuq ir-radju jdoqqu dik il-kanzunetta li iġġiegħel il-qalb tħabbat sitta sitta, iddur il-kantuniera u tiltaqa’ mar-raġel jew il-mara ta’ ħajtek mingħajr ma kont tobsor f’seba’ mitt sena, inkella xi żelqa tajba”. U tant u tant ħwejjeġ oħra!

Tissokta l-kitba: “U dan kollu ma jistax u qatt ma jista’ ikun ipprogrammat. Hekk hu. L-impossibiltà li tipprogramma dejjem u kollox għandha s-sbuħija tagħha. U, probabbilment, hu, sewwasew, fis-sbuħija ta’ dak li ma tkunx qed tistenna li qiegħed il bello della diretta”.

M’għandi xejn kontra x-xjenza. Anzi! Għandna bżonnha. U nagħmlu ħażin ħafna jekk ma nagħtuhiex l-importanza tagħha. Iżda l-ħajja ma nistgħux le ngħixuha b’mod xjentifiku. B’dak il-mod rigoruż li naqta’ line u ma nafda lil ħadd. Li l-ieħor bilfors huwa ħażin. Dejjem ħażin. U jien, bil-kunfużjoni li hemm fija, (tant li dak li naħseb infattru li hu veru meta ma jkunx), dak li ngħid jien hu vanġelu. Kanal dirett minn fuq għall-isfel. Għidli int ħabib min fil-fatt hu ferħan fil-ħajja?Min jara lilu nnifsu d-depożitarju tal-verità? Min jaħseb li hu biss tajjeb? Min, jekk tistaqsieh qattx żbaljax fil-ħajja jibda’ ilaqlagħlek? Daqskemm hu tajjeb? U tajba? Jew min, minkejja li żbalja, ħafer lilu nnifsu? U talab maħfra? Min l-iżbalji tiegħu ammettihom? U illum, meta tarah jew taraha, dejjem jitbissmu? L-għaliex ferħanin?

Min hu insigur u insigura fih innifsu u fiha innfisha, qatt ma jistgħu jaraw is-sabiħ u s-sbuħija tal-ħajja. Qatt ma jħallu lilhom infushom jiġu sorpriżi bil-ħajja. L-għaliex rashom kibritilhom. Saru jifhmu f’kollox. U int, fil-preżenza tagħhom, tħossok taqla’ x-xebgħat. Għaliex idaħħluk f’kumpless ta’ ħtija. Li int għandek it-tort u mhux huma. L-immakulati!

U le ħbieb! Ejjew nibqgħu sempliċi! U nifirħu b’kollox! Mingħajr ħafna analiżi tal-iskulari. Jew suspetti. Wara kollox x’kontroll jista’ ikollna aħna? Li, issa hawn u mbagħad fir-Resuscitation Unit ta’ Mater Dei l-għaliex qalbi waqfet tħabbat.
Ejja nifraħ bil-mument mhux mistenni ta’ issa. U nilqgħu għal dak li hu. Għax fih hemm maħżun l-aqwa teżor, l-INT etern. Il-Mulej! Dan hu li nippruvaw nagħmlu Karl, Natius u jien. Fiċ-ċokon tagħna. Imma b’ħafna mħabba u minn qalbna. Meta nkunu fuq F’Living Show. Mela nistiednuk, flimkien mat-telespettaturi tagħna, biex iva, tkun magħna. Ħa tkun bħalna. Jew aħjar, BĦALU!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: