Bħax-xemgħa

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar f’Noticeboard partikulari rajt miktub dan il-kliem sabiħ li tant għamilli ġid: “Nies twajba huma bħax-xemgħa, jintfew huma biex jagħtu dawl lil ħaddieħor”.

Aktar mal-Mulej jagħtini grazzja li niltaqa’ man-nies, u allura aktar nitgħallem fil-ħajja, aktar qed nintebaħ kemm f’pajjiżna hawn nies li jagħmlu ġid kbir fis-skiet. In-nies tal-backstage. In-nies ta’ wara l-kwinti. Huma ħafna dawk li jħobbu jidhru. Fil-ħajja soċjali u fil-Knisja stess. Il-bniedem li jħobb jidher ma tantx iħalli rima sabiħa warajh. Anzi! Il-ħin kollu jċaqlaq. Għax mhux naturali li persuna tisraq ix-xena kollha hi meta, fil-fatt, ikun hemm ħafna oħrajn li jkun jistħoqqilhom ikunu parti minn dik ix-xena. Continue reading Bħax-xemgħa

It-twelid ta’ Ġesù, għajn ta’ tama

3. Katekeżi dwar it-Tama Nisranija mill-Papa Franġisku. 21 ta’ Diċembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Xi żmien ilu bdejna l-mixja ta’ katekeżi fuq it-tema tat-tama, hekk adatta għal żmien l-Avvent. Sa issa mexxiena l-Profeta Isaija. Illum, ftit jiem qabel il-Milied, nixtieq nirrifletti b’mod iżjed speċifiku fuq il-mument li fih, biex ngħidu hekk, it-tama daħlet fid-dinja, bl-Inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla.

Continue reading It-twelid ta’ Ġesù, għajn ta’ tama