L-Arċisqof jagħti l-awguri tal-Milied lilll-impjegati tal-Kurja u r-rapprezentanti tal-entitajiet tal-Arcidjocesi ta’ Malta

Il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Isqof Emeritus Pawlu Cremona O.P. u l-Vigarju Generali Mons. Joe Galea Curmi, awguraw Milied ħieni lil impjegati tal-Kurja, tal-Caritas, tat-Tribunal Ekklezjastiku, tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija, tal-Kummissjonijiet u s-Segretarjati differenti, filwaqt li apprezzaw il-ħidma fejjieda li dawn iwettqu tul is-sena kollha. Continue reading L-Arċisqof jagħti l-awguri tal-Milied lilll-impjegati tal-Kurja u r-rapprezentanti tal-entitajiet tal-Arcidjocesi ta’ Malta

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess tal-Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura

Il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fil-pussess ta’ Patri Raymond Calleja OC, bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura.

Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess tal-Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura

Għannaqni … mhux għal ftit …

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar xi ħadd għoġbu jibgħatli kanzunetta mill-isbaħ. Il-mużika tagħha waqqfittli widnejk biex nismagħha. Filwaqt li l-lirika tagħha ssammrittni!

Qiegħed nirreferi għall-kanzunetta pop ballad, xogħol eċċezzjonali tal-band Svediża Rednex, Hold Me for a While. Continue reading Għannaqni … mhux għal ftit …