Abraham, missier fil-fidi u fit-tama

4. Katekeżi dwar it-Tama Nisranija mill-Papa Franġisku. 28 ta’ Diċembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

San Pawl, fl-Ittra lir-Rumani, ifakkarna fil-figura kbira ta’ Abraham, biex jurina t-triq tal-fidi u tat-tama. Dwar l-Appostlu jikteb: “Meta ma kellu ebda tama, ittama u emmen; u hekk sar missier ta’ kotra kbira ta’ ġnus” (Rum 4:18); “meta ma kellu ebda tama, ittama”.

Continue reading “Abraham, missier fil-fidi u fit-tama”